Grupa Biosystem

W skład Grupy wchodzą 2 organizacje
odzysku oraz zakład przetwarzania ZSEiE.
Lider w branży ochrony środowiska,
Od ponad 20 lat na rynku.

Dowiedz się więcej o Grupie Biosystem

 • 2002
  Pierwsza spółka naszej grupy powstała w 2002 roku. Była to organizacja odzysku opakowań początkowo funkcjonująca pod nazwą ZGK Organizacja Odzysku Biosystem SA.
 • 2005
  W ramach poszerzania działalności w 2005 roku założyliśmy spółkę Global Electro Trading Sp. z o.o., która w 2012 roku została przekształcona w Biosystem SA.
 • 2006
  Wraz z bardzo intensywnym rozwojem firmy już rok później, w 2006 roku, powstała organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Biosystem Elektrorecykling SA. Wtedy też rozpoczęliśmy strategię budowania Grupy Kapitałowej Biosystem. Obecnie Biosystem SA jako spółka nadrzędna posiada akcje (100%) w obu organizacjach odzysku.
 • 2012
  W 2012 roku uruchomiliśmy najnowocześniejszy w Polsce Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie/k. Chrzanowa, którego właścicielem jest spółka Biosystem SA.

Posiadanie własnego zakładu przetwarzania ZSEiE oraz dwóch organizacji odzysku pozwoliło nam na zdobycie znacznej przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami z branży ze względu na bardzo szeroką i kompleksową ofertę.

Struktura Grupy Biosystem

Biosystem SA
Spółka nadrzędna

 • Zakład Przetwarzania ZSEiE
 • Współpraca z samorządami
 • Działalność handlowa
 • Nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi

Biosystem Elektrorecykling
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

 • Przejęcie od przedsiębiorców ustawowych obowiązków zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego
 • Organizowanie kampanii edukacyjnych

Biosystem
Organizacja Odzysku Opakowań SA

 • Przejęcie od przedsiębiorców ustawowych obowiązków w zakresie: odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, odpadów powstających z produktów oraz zbierania baterii
 • Organizowanie kampanii edukacyjnych

Strategia podatkowa Grupy Biosystem

zobacz więcej