Aktualności

 

2024

W dniach 30.01-31.01.2024 roku wzięliśmy udział w 15 konferencji poświęconej „Selektywnej Zbiórce, Segregacji i Recyklingowi Odpadów” organizowanej przez Abrys sp. z o.o., w Łochowie. Wydarzenie to tradycyjnie otwiera sezon konferencji w branży odpadowej. 

Biosystem S.A. oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska ustanowiły pierwszy polski podmiot reprezentujący - System Kaucyjny ZWROTKA S.A. Celem nowej Spółki jest uruchomienie w 2025 roku i dalsze prowadzenie ogólnopolskiego systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje. 

Prezentujemy zestawienie obowiązujących stawek opłat za wybrane opakowania z tworzyw sztucznych, obowiązujące zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. (Dz.U. 2020 poz. 1903 t.j.) 

Styczeń rozpoczęliśmy przygotowaniami do webinarium. 24.01., przeprowadziliśmy dla naszych Klientów szkolenie on-line, na którym specjaliści doradztwa środowiskowego przedstawili i omówili wybrane sprawozdania środowiskowe.