Aktualności

Projekt nowych przepisów dotyczących opakowań w UE

Projekt nowych przepisów dotyczących opakowań w UE

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego rozporządzenia mającego na celu powstrzymanie rosnącej ilości odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie poziomów ich recyklingu. Zakazane będzie stosowanie niektórych rodzajów zbędnych opakowań, a konsumenci otrzymają jasne wskazówki, z czego wykonane jest dane opakowanie i do którego pojemnika powinno trafić, gdy stanie się odpadem.

Jednym z trzech głównych celów projektu rozporządzenia, przedłożonego 30 listopada 2022 roku przez Komisję Europejską, jest rozwiązanie problemu narastającej ilości odpadów opakowaniowych. Szacuje się, że każdy Europejczyk wytwarza ich średnio aż 180 kg rocznie. Jeśli nie zostaną podjęte bardziej skuteczne środki zapobiegawcze, do roku 2030 ilość odpadów opakowaniowych w UE wzrośnie o 19%, a w przypadku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych – nawet o 46%.

Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych rozwiązałoby nie tylko problem zanieczyszczania środowiska, ale również pozwoliłoby ograniczyć zużycie surowców naturalnych, wykorzystywanych do produkcji opakowań (około 40% tworzyw sztucznych i 50% papieru jest przeznaczone na opakowania).

Ponowne użycie lub ponowne napełnianie

Aby osiągnąć priorytetowy cel, którym jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych, przedsiębiorcy będą musieli oferować swoim klientom pewną ilość swoich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania (np. w przypadku napojów i posiłków na wynos, w handlu elektronicznym).

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązkowych wartości docelowych dotyczących ponownego użycia lub ponownego napełniania, które przedsiębiorcy będą musieli osiągać. Konieczne będzie również jasne i zrozumiałe dla konsumenta oznakowanie opakowań wielokrotnego użytku.

Zakazane formy opakowań

Zapobieganiu powstawania odpadów będzie służył również zakaz stosowania niektórych zbędnych opakowań, takich jak opakowania jednorazowego użytku do podawania żywności lub napojów spożywanych w restauracjach i kawiarniach czy opakowania jednorazowego użytku do pakowania owoców i warzyw. Nie będzie można również stosować miniaturowych opakowań jednorazowego użytku w hotelach.

Zaprojektowane z myślą o recyklingu

Drugim ważnym celem projektowanych przepisów jest zwiększenie jakości recyklingu zużytych opakowań. Obecnie dużym problemem jest to, iż rośnie ilość opakowań nienadających się do recyklingu lub są one etykietowane w sposób, który utrudnia klientom segregowanie powstających odpadów we właściwy sposób.

Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania mają spowodować, że do roku 2030 wszystkie opakowania będą nadawały się do recyklingu. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie ustalenie kryteriów projektowych, które będą musiały spełniać wszystkie opakowania. Stąd wszystkie materiały opakowaniowe będą podlegały systemowi weryfikacji potwierdzającemu ich zdolność do recyklingu.

Zrozumiałe etykiety

Aktywna rola w ograniczaniu ilości odpadów opakowaniowych będzie przypadać również konsumentom. Oprócz tego, że będą mogli dostawać produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania, każde opakowanie opatrzone będzie czytelną etykietą wskazującą z czego jest wykonane dane opakowanie i do którego strumienia odpadów powinno trafić. Takimi samymi etykietami, obowiązującymi w całej UE, będą opatrzone pojemniki do segregowania odpadów.

Więcej na temat projektowanych zmian:

  1. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC, COM(2022) 677 final, Brussels, 30.11.2022.
  2. European Green Deal: Putting an end to wasteful packaging, boosting reuse and recycling, Press release, November 2022, Brussels.
  3. Questions & Answers on the Regulation on Packaging and Packaging Waste, Questions and answers, 30 November 2022, Brussels

 

Aktualności