Aktualności prawne

RozSUPłany worek z nowymi obowiązkami

RozSUPłany worek z nowymi obowiązkami

W dniu 24 maja bieżącego roku weszła w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 877). Jej celem jest transpozycja do polskiego systemu prawnego wymagań zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwanej potocznie dyrektywą SUP (ang. single - use plastics). Nowe przepisy, mimo iż także dotyczą wybranych opakowań z tworzyw sztucznych, nie zmieniają w żaden sposób dotychczasowych zasad współpracy z organizacją odzysku opakowań oraz obowiązków z tym związanych. Na co jednak polscy przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę już od dnia 24 maja?

 • Przede wszystkim, wraz z tą datą zaczął obowiązywać zakaz wprowadzania do obrotu wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, między innymi patyczków higienicznych, sztućców, talerzy i słomek. Co istotne, zakaz ten obejmuje też wszystkie wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, na przykład takich jak torby na zakupy, które swojego czasu były bardzo popularne również w Polsce.
 • Od dnia wejścia ustawy w życie funkcjonuje także wymóg dodatkowego oznakowania niektórych produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne, między innymi podpasek higienicznych, chusteczek nawilżanych oraz wyrobów tytoniowych.
 • Kolejnym nowym obowiązkiem jest konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji wprowadzanych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, również w przypadku oferowania ich w jednostkach handlowych lub gastronomicznych. Dotyczy to na przykład kubków i butelek na napoje, a także wybranych opakowań do żywności - pojemników na posiłki oraz wykonanych z elastycznych materiałów paczek i owijek.

Dodatkowo ewidencja wspomnianych pojemników na żywność oraz kubków na napoje musi być zgodna z formatem określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/162, tj. w podziale na opakowania wykonane w całości oraz w części z tworzyw sztucznych. Co więcej, w przypadku tych opakowań ewidencję należy prowadzić oddzielnie dla każdej jednostki handlowej lub gastronomicznej, co czyni z tego przepisu dość uciążliwy obowiązek, zwłaszcza dla firm posiadających w kraju wiele lokalizacji (sieci handlowe, restauracje, stacje paliw itp.).

 • Nie należy również zapomnieć, aby w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, który niezbędny jest do legalnego wprowadzania na rynek wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Nowe wymagania wynikające z dyrektywy SUP stanowią początek istotnych zmian obowiązujących przepisów prawnych w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kolejna legislacyjna nowość powinna natomiast dotyczyć systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach, który jest niezbędny do realizacji ambitnych unijnych celów w obszarze redukcji negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko naturalne.

Więcej na temat najnowszej ustawy:

 1. Pełna treść nowej ustawy wraz z załącznikami:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000877/O/D20230877.pdf
 2. Europejskie wytyczne dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&qid=1684605078245
 3. Nowe wzory oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&qid=1684605276656
 4. Format prowadzenia ewidencji wybranych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0162&qid=1684605447996
Aktualności prawne